numer 2 październik – grudzień 2016

ico_persons Nie warto pisać
mało istotnych książek

(Zofia Trojanowiczowa
1936-2015)

Kamil Suskiewicz

Zofia Trojanowiczowa znajdowała w Mickiewiczu wymiar etyczny, który uznała za swój. Było to romantyczne z ducha przekonanie, że literatura nie ma sensu – jeśli nie traktować jej poważnie. Pani profesor szukała w literaturze wartości – nie arbitralnych przecież, ale odwiecznych, ludzkich, zwyczajnych – których gotowa była bronić bez względu na wszystko. I potrafiła żyć w zgodzie z nimi. Bez prostych rozwiązań, bez pobłażliwości, z ciepłą ironią i dobrocią dla ludzi – autentycznie.

ico_cultureBądźcie kontemplatykami! Vincent McNabb OP

Mistrz G. K. Chestertona i Hilaire’ego Belloca, kapelan niegdysiejszej wspólnoty artystów i rzemieślników w Ditchling wzywa do migracji z miast na wieś „z pobudek religijnych".

ico_culture Mary Douglas czyta Bez dogmatu
Marcin Suskiewicz

W roku Sienkiewicza wracamy do Bez dogmatu, proponując odczytanie tej nieco zapomnianej lecz ważnej powieści przez pryzmat myśli brytyjskiej antropolożki Mary Douglas. Mieszanka egzystencjalnej wrażliwości z tradycyjnym osadzeniem w systemie ról społecznych i rytuale oraz z burżuazyjną pogodą ducha lekarstwem na Weltschmerz? Leon Płoszowski należy do tego samego typu społecznego co afrykańscy pigmeje, Anielka i Klara – do tego, co członkowie plemienia Bantu.

ico_culture W poszukiwaniu prawdziwie publicznej przestrzeni
Piotr Suskiewicz

Uwag kilka na temat tego co robić (i czego nie robić), abyśmy czuli się lepiej w swoim otoczeniu i mogli budować trwałe więzi społeczne. Plus sugestia, aby nasze miasta stały się chociaż odrobinę bardziej toskańskie.

ico_persons Zdrajcy drugiego sortu
Marek Niedużak

Największą pasją Rollego była historia Podola oraz jego wybijających się ponad przeciętność obywateli. Przestudiował archiwa Potockich znajdujące się w Tulczynie. Był autorem licznych artykułów oraz książek historycznych. Pisał o sprawach wielkich, jak próby organizacji handlu czarnomorskiego w ostatnich latach przed rozbiorami Rzeczpospolitej, ale pisał też o sprawach błahych, jak modni lekarze z Kamieńca Podolskiego i okolic.

ico_places Opoczno - miasto rodzinne
Kamil Suskiewicz

Kiedyś pełne wybitnych postaci i dyskretnego małomiasteczkowego etosu. Dzisiaj zaniedbane  i zapomniane, nierzadko także przez tych, którzy się zeń wywodzą. Spojrzenie na – to dawne i to dzisiejsze – Opoczno. Spojrzenie podwójne: zapisane w słowach i uchwycone na fotografiach.

 

ico_wieden

nwieden

nwieden_lead

humoryCzyli rzeczy lekkie i przyjemne, jako to fraszki, zagadki, krotochwile. I konkurs z nagrodą.

idziestare

Rubryka z rzeczami starymi, znalezionymi po książkach i czasopismach. Tym razem – publicystyczny tekst Łukasza Opalińskiego (1612-1622), wielkopolskiego magnata, marszałka nadwornego koronnego, jednego z czołowych intelektualistów XVII wieku. 

 

ico_lodz

nlodz

nlodz_lead

Anna Wojnowska
Gawędy opoczyńskie

kronika

Czyli subiektywny wybór wydarzeń z ostatnich paru miesięcy.

Chrześcijańskie korzenie Europy
Marek Andrzej Gwoździński