Humory

Wakacje, wakacje (z życia redakcji)

W odpowiedzi na dwa już listy z „życzliwą prośbą”, by „Z życia redakcji” więcej nie publikować, informujemy, że Redakcja i tak wyjechała na wakacje, pozostawiając w swej siedzibie tylko piszącego te słowa Sekretarza. Tak więc sprawozdanie niniejsze jest co najwyżej sprawozdaniem z mojego życia, zresztą „życia pisanego – jak ostatnio ładnie powiedziano o moim życiu na spotkaniu Komitetu Redakcji – konsekwentnie małą literą”, życia żmudnej i słabo wynagradzanej sekretarskiej pracy, życia, które obecnie ogranicza się do podlewania kwiatków w Siedzibie Redakcji i które trudno w ogóle nazwać życiem. Zapowiadana w poprzednim numerze finansowa wiosna naszego Pisma jeszcze nie nadeszła, ale ponieważ nie tracimy pewności, że nadejdzie – jak to wiosny mają według aktualnej linii Redakcji w zwyczaju – jesienią, Redakcja postanowiła „nie popełnić błędu innych redakcji” i spożytkować zawczasu resztę Kapitału Zakładowego, urządzając Wczasy Redakcyjne nad morzem. Dostałem zresztą wczoraj pocztówkę od Redakcji z prośbą „o pożyczenie pewnej sumy pieniędzy w obliczu faktu, że Kapitał Zakładowy okazał się niewystarczający na kulturalno-intelektualny program Wczasów”. Pieniądze wyślę chętnie, a tymczasem zakończę oświadczeniem. Nie ma redakcji idealnych, ale jest Redakcja, która nie ustaje w realizowaniu swojej Wizji, która trwa wierna Nadziei, że nadejdą jeszcze czasy, kiedy praca w kulturze – jak czytamy w naszym Statusie – „zacznie się opłacać we wszystkich tego słowa znaczeniach”. I wtedy tym, którzy piszą do nas listy wzywające do zamknięcia Pisma, odpowiemy ich własnymi słowami: że to oni „odlatują w swoich tekstach jak Łajka w rakiecie”, to oni „reprezentują poziom niższy niż rowy nie w Rowach, a nad Morzem Martwym”, to oni „piszą tekściki-liściki-smski-blogaski, które czytamy dzieciom jako przykład, czego się w życiu wystrzegać”.

Komitet Redakcyjny

Rebus

4

Krzyżówka

krzyzowka4

Poziomo
1. W Częstochowie leczył i filozofował. Ma właśnie rok.
2. Obok ego i superego. Czy raczej pod.
3. Kiszone śledzie zza Bałtyku (z umlautem).
4. Leżąca nad najdłuższą naszą rzeką.
5. U siebie na jednym ze szkockich archipelagów.

Pionowo
1. Wydaje go u nas Teologia Polityczna.
2. Żona syna Apollina i Kalliope (z tytułu tomiku Miłosza).
3. Teza, antyteza i synteza „protestanckiego Akwinaty”.
4. Zapłacisz nią za złe parkowanie w Bukareszcie.
5. Odróżnia ministranta od ministra.
6. Tam rotunda romańska, Wieża Piastowska i świetlica Krytyki Politycznej.
7. Niesceptyk i/lub teolog od doktryny.

Hasło

krzyzowka4_haslo

Kto pierwszy rozwiąże krzyżówkę i przyśle hasło na podany w stopce adres mailowy, otrzyma nagrodę.